VERSO Radosław Plutecki

Konto firmowe: VERSO Marketing i Dystrybucja, Radosław Plutecki,
PKO BP Inteligo 50 1020 5558 1111 1194 1690 0074.